top of page

Илинденци мрамор АД е една от водещите добивни и преработвателни компании на територията на България известна в сферата на скално-облицовъчните материали - Мрамор. С повече от петдесет години традиция, Илинденци мрамор АД гарантира високо качество на продукцията,европейски стандарти , строг контрол при производството,корпоративна социална отговорност.

Разположено на територията на община Струмяни, Благоевградска област, дружеството създава добри предпоставки за осъществяване на търговски и други бизнес контакти с Източна и Централна Европа и съседните балкански държави , а през последната година и със страните от Близкия изток.

Дейността на дружеството включва  добив на мраморни блокове и тяхната преработка до получаване на различни мраморни изделия. Продуктовата листа включва широка гама от крайни продукти, основните типопредставители на които са : мраморни плочи (обрязани и полирани), мраморни масиви, мраморни чела и стъпала, гатерни плочи и други разнокаменни изделия.

Илинденци мрамор АД изнася продукция както в страни от ЕС (Германия, Гърция и Италия), така и в страни извън общността (Македония, БиХ и други.)

Успехът на фирмата се осъществява чрез квалифицирани работници притежаващи съответните умения и мотивация. Хората от нашата фирмата са тези, който извършват дейността й, те взимат всички решения свързани с управленито й, нейното успешно функциониране и развитие. В тази връзка целият персонал е от огромно значение за фирмата и затова на тях се гледа като на най- ценен актив.

ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ИЛИНДЕНЦИ МРАМОР АД

Илинденци Мрамор - Цех  Злина

Илинденци Мрамор - Цех Злина

Илинденци Мрамор - Цех  Злина

Илинденци Мрамор - Цех Злина

bottom of page