top of page

ИЛИНДЕНЦИ МРАМОР - МРАМОРНИ КАРИЕРИ 

Мраморните Кариери на Илинденци Мрамор АД се намира на 30 км северно от гр.Сандански и на 15 км североизточно от с.Струмяни. Включва участъците, “Мурата – Изток” , “Мурата – Север“ и “Мурата – Запад”. В находище “Илинденци” са установени различни видове мрамори в зависимост от техния минерален и химичен състав, като преобладават доломит-калцитовите. Те са предимно светлосиви, сиви до тъмносиви и ивичести, по рядко снежнобели. Качествените показатели на добиваните мрамори ги правят подходящи за използване в строителството като външни облицовъчни  материали, а така също и във вътрешния интериор на жилища, обществени помещения и офиси.

 

Добивът на мраморни блокове се осъществява на три кариери, които са снабдени с необходимото технологично и спомагателно оборудване, машини и транспортни средства. Преработката на мраморните блокове и производството на мраморните плочи и други изделия от мрамор е концентрирано в производствена база. Тя е снабден с необходимото технологично оборудване – каменорезни машини, обрезвачки и полиращи машини, което позволява осъществяването на напълно завършен цикъл на производство на мраморни масиви ,слабове и плочи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Кариера Мурата Изток

Кариера Мурата Изток

Кариера Мурата Север

Кариера Мурата Север

bottom of page