top of page

Murata  Light

Murata Dark

Физико-механични показатели за мрамор тип    "МУРА БЯЛА "

 

1. Обемна маса                                              2.855 g/cm3

2. Специфична плътност                             2.88  g/cm3

3. Водопопиваемост                                     0.18  %

4. Якост на натиск                                         162     MPa

5. Коефициент на насищане                      0.176

6. Коефициент на размекване                   1

7. Коефициент на мразоустойчивост        0.94

8. Якост на огъване                                      12.4   MPa

9. Износване по Девал                                 8.0   %

       Химичен състав на мрамор тип  „ Мура Бяла”

           CaO -  32.87                 MgO   -  18.93     Al2O - 30.08

           SiO -   20.94                 Fe2O3 - 0.04      K2O  -  0.05

           MnO -  0.01                  Na2O-     0.05     P2O5 -0.03                                            SO3 -   0.07                    TiO2  -   0.01     З.Н  - 46.92

Физико- механични показатели за мрамор тип „Мура”

1. Обемна маса                                           2.705 g/cm3

2. Специфична плътност                          2.730 g/cm3

3. Водопопиваемост                                  0.084 %

4. Якост на натиск                                      78.80  MPa

5. Коефициент на насищане                   0.25

6. Коефициент на размекване                0.94

7. Коефициент на мразоустойчивост     1.00

8. Якост на огъване                                   11.10  MPa

9. Износване по Девал                               7.3   %

 

Химичен състав на мрамор тип „Мура”

 

                   CaCO3   ≈ 90 %               MgO       ≈  1%

                   SiO2    ≈  8 %                   Al2 O3    ≈   1%

Мура Тъмна
Контактна Зона
Мура Светла
Мура Бяла
Мрамор Мура Тъмна
Мура Контактна Зона
Мрамор Мура Бяла
Мрамор Мура Светла

Мура Светла

Мура Бяла

  Контактна Зона

Мура Характерна 

bottom of page