ИЛИНДЕНЦИ МРАМОР АД

 

Илинденци мрамор АД е една от водещите добивни и преработвателни компании на територията на Р.България известна в сферата на скално-облицовъчните материали - Мрамор . С повече от петдесет години традиция Илинденци мрамор АД гарантира високо качество на продукцията, европейски стандарти, строг контрол...                                                                                                                                                                                                                                                  

КОНТАКТИ

 

тел:  +359 746 3 21 04

моб: +359 889 290 272

info@ilmbg.com

ilindentci_mramor@yahoo.com

Мрамор Мура Светла
Кариера Мурата Север

Кариера Мурата Север

Кариера Мурата Изток

Кариера Мурата Изток

Илинденци Мрамор - Кариери

Илинденци Мрамор - Кариери

Кариера Мурата Север

Кариера Мурата Север

Илинденци Мрамор - Кариери

Илинденци Мрамор - Кариери

Мрамор Мура Бяла

Мура Бяла

Мрамор Контактна Зона

  Контактна Зона

Мрамор Мура Тъмна

Мура Характерна

Мура Светла